сеп. 132021
 

Създадена организация по откриването на учебната година 15.09.2021 година в НУ „Любен Каравелов“ гр.Съединение

1 клас – 9.00 часа в двора на училището .

3 а и 2 клас – централен вход – 10.30 часа – Час на класа в класната стая на съответния клас.

3б и 4 клас – аварийни изходи от към ул.“Любен Каравелов“ в 10.30 часа – Час на класа в класната стая на съответния клас.

сеп. 132021
 
В дните 13-14 септември са определени за адаптация на първокласниците в НУ “Любен Каравелов“ гр.Съединение
По традиция смятаме, че единствената задача на първокласника е да се научи да чете и пише. Няма съмнение, че това е приоритет на училищното обучение, тъй като главната му цел е интелектуалното развитие на детето. Но всъщност пред него има още много и по-трудни за преодоляване предизвикателства. Най-общо те са свързани с цялостно разгръщане на личностния потенциал – не само на интелектуално, но също на физическо и социално ниво.
Затова успешният старт в началото на училищното обучение е особено важен. Но той е само един от етапите на прехода от предучилищна към училищна възраст, който започва далеч преди първия учебен ден и понякога може да продължи до края на първата учебна година.
Основният компонент на този преход е адаптацията към училището. По същество тя е процес на психично приспособяване на детето към качествено променени условия на живот и дейност. Първата очевидна причина е, че първолакът трябва рязко да измени много от досегашните си стереотипи и едновременно да усвои нови, доста по-сложни форми на интелектуална активност и социално поведение, при това в напълно непозната обстановка. Родителите на първокласниците също се различават в своето отношение към училищното обучение и имат различна степен на готовност да оказват помощ и подкрепа на детето в учебния процес. Огромно влияние има и личността на учителя, която е сбор от неговите качества както в професионален, така и в чисто човешки план.
Първокласниците се запознаха с правилата в училище, ориентираха се в училищната среда, интересуваха се от предметите, по които ще им преподават техните учители.
Запознаха се с правилата за предпазване от Ковид-19, като започват от дистанция от 1,5 м., маски на деца и преподаватели, хигиена на ръцете, дезинфекция и проветряване на всеки час.
Очакваме с нетърпение и утрешната среща!🌺🌺🌺
авг. 092021
 

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище […]

юни 092021
 
Лятна превантивна програма „Ваканция 2021“

Тази година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение предоставя възможност за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите, като част от мерките за повишаване сигурността на децата през лятото. Програмата предлага безплатно на всяко дете да се включи в разнообразни дейности. Една от основните цели на екипа […]

юни 032021
 

Проектни дейности в 1 клас при г-жа Стефка Цилиова от НУ „Любен Каравелов“ гр.Съединение на тема: „Да върнем родителите в училище“.Благодарим на Люба Господарска, майка на Емануилис Кабакос от 1 клас , която създаде много емоции на децата и научиха интересни и любопитни факти.