Ваканции

 

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна ваканция
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна ваканция за І – ХІI клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна ваканция за І – ХІI клас
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. –  ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

25.05.2018г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

07.02.2018 г. – за І – ХІI клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.06.2018 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)