Прием

 

Заповед

Заявление за прием

Уважаеми родители на бъдещите първокласници на НУ „Любен Каравелов“-гр.Съединение,

Информираме Ви за процедурата и графика за провеждане на кампанията по прием в първи клас за новата учебна 2020/2021 година!

 

Наредба прием първи клас

В НУ „Любен Каравелов“ се обучават деца в подготвителен клас и от 1 до 4 клас. Обучението е целодневно. Осигурена е занималня за желаещите да я посещават.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

* СИП – религия

* занималня;

* участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници;

* занятия по спортни танци;

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:

* просторни, добре оборудвани класни стаи;

* компютърна зала;

  * физкултурен салон;

* асфалтиран,озеленен и  заграден двор;

* компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;

* Интернет;

* Локално отопление;

* Осигурен безплатен транспорт за пътуващите;

* Осигурен безплатен топъл обяд.