Свободни места за ученици

 
Към м. септември 2021 година, НУ “Любен Каравелов“ гр. Съединение  разполага със следните свободни места за ученици:

I  клас –  няма свободни места ;

II клас – 1 свободно място;

III а клас – 3 свободни места;

III б клас –  5 свободни места;

IV клас – няма свободни места.