Свободни места за ученици

 
Към м. Май 2021 година, НУ “Любен Каравелов“ гр. Съединение  разполага със следните свободни места за ученици:

I  клас –  няма свободни места ;

II а клас – 4 свободни места;

II б клас – 6 свободни места;

III клас –  няма свободни места;

IV клас – няма свободни места.