Свободни места за ученици

 
Към м. септември 2022 година, НУ “Любен Каравелов“ гр. Съединение  разполага със следните свободни места за ученици:

I A клас –  няма свободни места ;

I Б клас –  6 свободни места;

II А клас – няма свободни места ;

III А клас – 1 свободно място;

IV А клас –  4 свободни места;

IV Б клас – 4 свободни места;