Училищни мероприятия

 

„Вече съм грамотен“

Слънчевата система-

проекти на учениците от ІV клас 2013/2014г.

Спортен празник 2012-2013

Осми март  на ПГ 2012-2013

Рисунки за Деня на Земята

Рождество Христово