За контакт

 

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

град Съединение, обл. Пловдив,

ул. „Чардафон Велики“  24, п.к. 4190

тел. 0318/22194

е-mail: kirova_27@abv.bg