ян. 202017
 

Обществен съвет към НУ ”Любен Каравелов” гр.Съединение, създаден на 13.09.2016 година.
1. Десислава Меретева – председател
2. Ангел Къцов – член, представител на Община Съединение
3. Марияна Маринчешка – член
4. Станка Чомашка – член
5. Йорданка Манчева – член
Секретар и протоколист на събранията: Радка Маринчешка – старши учител

Протоколи обществен съвет:

Протоколи Обществен съвет