февр. 242021
 

Всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. Тя символизира неприемането на тормоз и насилие в училищетo.
Днес учениците от НУ“Любен Каравелов“ гр.Съединение , получиха розови шалчета в знак на толерантност едни към друг от кмета на Община Съединение г-н Атанас Балкански съвместно със секретаря на МКБПМН г-жа Галя Средева.

февр. 122021
 

За периода от 12 до 20 февруари 2021 година в НУ „Любен Каравелов“ гр.Съединение, поради доказан положителен тест на ученик от 2 б клас, същият е под карантина и се обучава в ОРЕС.