юни 092021
 

Тази година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение

предоставя възможност за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите, като част от мерките за повишаване сигурността на децата през лятото.

Програмата предлага безплатно на всяко дете да се включи в разнообразни дейности.

Една от основните цели на екипа на МКБППМН, съвместно с експерти от институции и организации, връстници, доброволци,

родители е да популяризира грижата и отговорността за децата.

Приоритетни оси са всички 5 инициативи в програмата свързани с широка и ранна превенция, насърчаване активното детско и младежко участие,

изграждане позитивни модели на отговорно поведение, творческо начало, професионално ориентиране и безопасен начин на живот чрез интерактивни обучения и игри,

както спорт, танци и много забавления.

Лятната превантивна програма на МКБППМН – Съединение „Ваканция 2021″ ще стартира на 01 юли /четвъртък/ от 10,00 часа на спортните площадки, на СУ „Христо Ботев“ – град Съединение.

Децата от Съединение ще имат възможност да уплътнят свободното си време през летния период.

В заниманията могат да се включат деца на възраст от 6 до 18 години.

Срокът за записване е 25 юни, участието е напълно безплатно.

Декларация за лято – 2021 г.

юни 032021
 

Проектни дейности в 1 клас при г-жа Стефка Цилиова от НУ „Любен Каравелов“ гр.Съединение на тема: „Да върнем родителите в училище“.Благодарим на Люба Господарска, майка на Емануилис Кабакос от 1 клас , която създаде много емоции на децата и научиха интересни и любопитни факти.