сеп. 162021
 
На 15 септември 2021 година в НУ“ Любен Каравелов“ гр.Съединение се откри класна стая за креативни дигитални създатели по НП на МОН „ Изграждане на училищна STEM среда“.
Програмата е комбинация от нова учебна среда, учебно съдържание, практически и приложни методи на преподаване.
Подходът STEM е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.
Ще се прилагат:
– учене чрез правене и преживяване в позитивна учебна среда;
– методи близки до реалния живот;
– иновативни решения.
Ще се постигне:
– качествен образователен процес, компетентности за аналитично изследователско и експериментално мислене;
– възпитаване на знаещи и можещи хора с пълноценен и достоен живот в България.
Лентата за откриване на кабинета прерязаха кмета на Община Съединение г-н Атанас Балкански и председателят на Общински съвет Съединение г-жа Кристина Крислова.
сеп. 162021
 
Нетрадиционен и необикновен 15 септември е.
И в същото време емоционален за ученици, родители и учители.
За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли в Начално училище “Любен Каравелов“ за откриването на учебната година.
Но 15 септември е денят с най-милите, най-възвишените трепети за всеки от нас. От времето на Възраждането, когато българинът е давал мило и драго, за да изпрати децата си на школото, до съвременната епоха – образованието е сред най-висшите ценности. Затова първият учебен ден винаги е толкова вълнуващ. На този ден всичко е така цветно и красиво. Дори слънцето свети радостно.
След малко някои от вас за пръв път ще влязат в този храм на знанието. За други това ще е поредната учебна година в училището, което са избрали. Вие сте тези, заради които създадохме нашите просторни класни стаи, заради които се стремим да бъдем в крак с новите технологии. Но вие сте и тези, от които родителите ви и обществото очакват много. Затова всяка учебна година и всеки ден от нея трябва да се развивате, да поставяте високи цели пред себе си и да ги постигате.
Обръщам се и към вас, колеги . Вие сте тези, които водите нашите ученици по пътя им. Към вас са насочени толкова много очаквания на обществото. Вие сте носителите на традицията, но и новаторите. Пожелавам ви здраве, сили и ентусиазъм, за да следвате повелите на времето и да постигате своите ежедневни победи срещу невежеството, бездуховността и пасивността.
Уважаеми родители, вие ни поверявате децата си, знаейки, че попадат в сигурни ръце и в добра среда. Очакваме от вас да бъдете наши партньори в благородния, но труден процес на образованието и възпитанието на младите хора.
Скъпи гости , всички ние заедно сме поели отговорната мисия да създаваме настоящето и бъдещето на България. Разчитаме на вашата подкрепа, за да постигнем своите благородни цели както през тази учебна година, така и в бъдеще.
На добър час!
сеп. 132021
 

Създадена организация по откриването на учебната година 15.09.2021 година в НУ „Любен Каравелов“ гр.Съединение

1 клас – 9.00 часа в двора на училището .

3 а и 2 клас – централен вход – 10.30 часа – Час на класа в класната стая на съответния клас.

3б и 4 клас – аварийни изходи от към ул.“Любен Каравелов“ в 10.30 часа – Час на класа в класната стая на съответния клас.

сеп. 132021
 
В дните 13-14 септември са определени за адаптация на първокласниците в НУ “Любен Каравелов“ гр.Съединение
По традиция смятаме, че единствената задача на първокласника е да се научи да чете и пише. Няма съмнение, че това е приоритет на училищното обучение, тъй като главната му цел е интелектуалното развитие на детето. Но всъщност пред него има още много и по-трудни за преодоляване предизвикателства. Най-общо те са свързани с цялостно разгръщане на личностния потенциал – не само на интелектуално, но също на физическо и социално ниво.
Затова успешният старт в началото на училищното обучение е особено важен. Но той е само един от етапите на прехода от предучилищна към училищна възраст, който започва далеч преди първия учебен ден и понякога може да продължи до края на първата учебна година.
Основният компонент на този преход е адаптацията към училището. По същество тя е процес на психично приспособяване на детето към качествено променени условия на живот и дейност. Първата очевидна причина е, че първолакът трябва рязко да измени много от досегашните си стереотипи и едновременно да усвои нови, доста по-сложни форми на интелектуална активност и социално поведение, при това в напълно непозната обстановка. Родителите на първокласниците също се различават в своето отношение към училищното обучение и имат различна степен на готовност да оказват помощ и подкрепа на детето в учебния процес. Огромно влияние има и личността на учителя, която е сбор от неговите качества както в професионален, така и в чисто човешки план.
Първокласниците се запознаха с правилата в училище, ориентираха се в училищната среда, интересуваха се от предметите, по които ще им преподават техните учители.
Запознаха се с правилата за предпазване от Ковид-19, като започват от дистанция от 1,5 м., маски на деца и преподаватели, хигиена на ръцете, дезинфекция и проветряване на всеки час.
Очакваме с нетърпение и утрешната среща!🌺🌺🌺