сеп. 162021
 
На 15 септември 2021 година в НУ“ Любен Каравелов“ гр.Съединение се откри класна стая за креативни дигитални създатели по НП на МОН „ Изграждане на училищна STEM среда“.
Програмата е комбинация от нова учебна среда, учебно съдържание, практически и приложни методи на преподаване.
Подходът STEM е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.
Ще се прилагат:
– учене чрез правене и преживяване в позитивна учебна среда;
– методи близки до реалния живот;
– иновативни решения.
Ще се постигне:
– качествен образователен процес, компетентности за аналитично изследователско и експериментално мислене;
– възпитаване на знаещи и можещи хора с пълноценен и достоен живот в България.
Лентата за откриване на кабинета прерязаха кмета на Община Съединение г-н Атанас Балкански и председателят на Общински съвет Съединение г-жа Кристина Крислова.