сеп. 132021
 

Създадена организация по откриването на учебната година 15.09.2021 година в НУ „Любен Каравелов“ гр.Съединение

1 клас – 9.00 часа в двора на училището .

3 а и 2 клас – централен вход – 10.30 часа – Час на класа в класната стая на съответния клас.

3б и 4 клас – аварийни изходи от към ул.“Любен Каравелов“ в 10.30 часа – Час на класа в класната стая на съответния клас.