окт. 262021
 

В изпълнение на  Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01-904/25.10.2021 г. на д-р Сийка Димчева, директор на РЗИ-Пловдив, Ви информирам за график за ротация на паралелките в НУ “Любен Каравелов“ гр.Съединение

 

ГРАФИК

 

Паралелки, които ще преминат на ОРЕС                         III а  и IV клас

от 27.10.2021 г. до 03.11.2021 г. вкл.

 

Паралелки, които ще преминат на ОРЕС                            II  и III б клас

от 04.11.2021 г. до 09.11.2021 г. вкл.