юни 092022
 

Във връзка с кандидатстването на НУ “Любен Каравелов” гр.Съединение по Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта” на МОН Ви информираме:

  1. В НУ “Любен Каравелов” гр.Съединение, ще бъдат сформирани две групи за занимания в сферата на изкуствата /български народни танци/ и две групи по спорт / футбол/.
  2. За ръководители на групите НУ “Любен Каравелов” гр.Съединение търси външни специалисти, работещи в посочените направления.