сеп. 162022
 

СКЪПИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ  ,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ГОСТИ И УВАЖЕМИ РОДИТЕЛИ!

Днес е най-вълнуващият ден за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. И тази есен училищните врати се отварят празнично, за да посрещнат малки  и големи  ученици, учителите и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца и внуци.

Днес навсякъде училищните дворове са изпълнени с радостни и щастливи ученици, учители и родители.

От днес 15.09.2022 година в с.Царимир и по-точно в НУ “Любен Каравелов“ с филиал с.Царимир започва да се пише нова история. След 16 години прага, ще прекрачат най – развълнуваните , а това са първокласниците.

Скъпи първокласници, този ден е много специален за Вас, вашите учители и родители. Първият училищен звънец удари, Вие днес прекрачвате прага на училището и поемате по един дълъг път, водещ към знание и наука, към нови хоризонти, към задължения и отговорности. Нека взаимно се учим едни от други, вървейки заедно по този път.

Пожелавам ви щастливо детство и успехи в учението!

Уважаеми колеги, – необикновен и не повтарящ се е всеки миг в училище, всеки ден е едно ново предизвикателство и едно ново начало – да бъдем учители, това е голямо богатство и огромна отговорност. На нас е предоставена невероятната възможност да бъдем творци, откриватели, имащи прекрасната способност да изградим основата на знанието, на любознателността, на творчеството, на логиката, да показваме пътя към красотата, към щастието и към любовта, да откриваме талантливите, да подаваме ръка на тези, които се нуждаят, за да подготвим всяко едно дете за най-строгия учител – живота и за най-мъдрия учител–книгата.
 

Искам да благодаря за доверието на всички , които спомогнаха за осъществяването на идеята, а именно откриване на училище в с.Царимир.

Защото помним и досега думите ,че най –важни на село са кмета, даскала и попа.

Пожелавам Ви много здраве и успех!
На добър час през новата учебна 2022-2023 година!