ное. 102022
 

Уважаеми родители, във връзка с а провеждането на Общинския кръг на олимпиадата по математика, Ви напомням следното:

Съгласно Правилата и регламентите на МОН за организиране и провеждане на олимпиадите и заповед № РД-01-675/ 02.11.2022 г. на началника вна РУО-Пловдив, общинският кръг се провежда във всяко училище, в което има поне един ученик, желаещ да се яви.

За учениците от IV, VII и от VIII до XII клас кръгът се провежда на 11.12.2022 г. от 9,30 ч. в училищата с желаещи да се явят, тъй като участниците работятт върху едни и същи задачи в цялата област. До 07.12.2022 година /сряда/ се взимат заявления и декларации при директора.