ян. 242023
 

Когато сте пешеходци – най-застрашени да бъдат блъснати от автомобил са децата, които носят тъмни дрехи, имащи опасния навик да пресичат пътното платно където и да било, без да изчакват преминаването на приближаващите автомобили.

Когато сте пешеходци спазвайте следните правила:

 1. Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далече от платното за движение.
 2. Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на движещите се автомобили.
 3. Пресичайте пътното платно само на определените за това места – светофари, пешеходни пътеки, подлези.
 4. Не пресичайте на места с интензивно движение, когато видимостта е ограничена.
 5. Не навлизайте в пътното платно, ако виждате бързо приближаващ се автомобил, за който не е сигурно, че ще може да спре.
 6. При ограничена видимост или на хлъзгав път не бързайте и не пресичайте пътното платно на заледено и заснежено място.
 7. При пресичане на пешеходна пътека спазвайте следните правила:

– преминавайте на пешеходната пътека с особено внимание, въпреки че сте с предимство.

– преди да навлезете в пътното платно, се съобразете с приближаващите се пътни транспортни средства и с тяхната скорост на движение

– не удължавайте ненужно пътя и  времето за  пресичане, както и не спирайте, без да е необходимо на платното за движение.

– спазвайте светлинните сигнали на светофара и винаги се оглеждайте преди да пресечете платното

– когато пресичате първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на платното отново наляво.

 1. Никога не пресичайте улицата тичайки, между колите или пред спрял автобус
 2. Не преминавайте през парапети и ограждения.
 3. Не изскачайте внезапно на пътното платно.
 4. Избягвайте да пресичате неосветени улици. Ако ви се наложи да пресечете на неосветено място и виждате в далечината фаровете на пътно превозно средство, по-добре за вашата безопасност е да го изчакате да премине и тогава да пресечете улицата.
 5. По възможност носете светлоотразителни връхни дрехи или поставете на раницата си светлоотразителни елементи.

 

Изисквания към пътуващите ученици:

 1. Изчаквайте на определеното безопасно място пристигащите автобуси.
 2. Изчаквайте спирането на автобусите на тротоара, без да слизате на платното, за да се качите по-бързо в автобуса.
 3. Не се блъскайте и бутайте на спирките на автобусите, както и не се втурвайте към превозните средства още преди да са спрели.
 4. По време на движение в автобуса с поведението си не пречете на шофьора.
 5. Слизайте от автобуса, като изчакате да спре и след като потегли потърсете най-безопасното място, за да пресечете пътното платно.
 6. Винаги спазвайте указанията на дежурните учители.

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ ПРАВИЛАТА ЗА БДП!