февр. 212023
 

Международна дистанционна Олимпиада „Кингс“ награди с грамота и диплом НУ“Любен Каравелов“ гр.Съединение за сътрудничеството при организирането на Олимпиадата и повишаване на мотивацията на учениците за постигане на по-високи нива на знания.
Всички ученици получиха дипломи за постигнати резултати в различните предметни области.
Поздравления както за учителите, така и за учениците. Дерзайте!