окт. 232023
 

На 23.10.2023 година се състоя общо събрание на ученици от 4 клас на НУ “Любен Каравелов“ на което се обсъди Статута на клуб “Млади възрожденци“.Г-н Кръстю Манчев – председател на Общински комитет „Васил Левски“ , запозна учениците с целите и задачите на клуба, след което директорката на училището Величка Кирова предложи г-жа Павлина Генчева за председател, а за зам.-председател Стефка Цилиова и секретар Кристияна Гишина. Предложените кандидатури , бяха приети единодушно от всички присъстващи. След това г-н Манчев връчи на новоприетите „Млади възрожденци“ членски карти и им пожела успешен старт на клуба. Той подчерта ,че училище „Любен Каравелов“ е с богата дейност , свързана с революционната дейност на Васил Левски и неговите сподвижници от с.Голямо Конаре и видни дейци в Съединението на България.

Младите възрожденци засадиха декоративно дръвче в двора на училището за което ще се грижат, като добри стопани.