Бюджет

 

Бюджет за 2024 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.


Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г.


Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

Бюджет за 2022 г.


Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Бюджет за 2021 г.


Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

Бюджет за 2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

Заповед – утвърдени формули

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Проект на бюджет за 2019 г.


Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

Бюджет за 2018 г.

Формули за разпределение на средствата за 2018 г.

Проект на бюджет за 2018 г.


Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

Формула за резпределение на средства

Проектобюджет за 2017 г.


Бюджет 2016 г.


Бюджет – архив