сеп. 132021
 

Създадена организация по откриването на учебната година 15.09.2021 година в НУ „Любен Каравелов“ гр.Съединение 1 клас – 9.00 часа в двора на училището . 3 а и 2 клас – централен вход – 10.30 часа – Час на класа в класната стая на съответния клас. 3б и 4 клас – аварийни изходи от към ул.“Любен […]

сеп. 132021
 
Адаптация на първокласниците

В дните 13-14 септември са определени за адаптация на първокласниците в НУ “Любен Каравелов“ гр.Съединение По традиция смятаме, че единствената задача на първокласника е да се научи да чете и пише. Няма съмнение, че това е приоритет на училищното обучение, тъй като главната му цел е интелектуалното развитие на детето. Но всъщност пред него има […]

авг. 092021
 

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище […]

юни 092021
 
Лятна превантивна програма „Ваканция 2021“

Тази година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение предоставя възможност за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите, като част от мерките за повишаване сигурността на децата през лятото. Програмата предлага безплатно на всяко дете да се включи в разнообразни дейности. Една от основните цели на екипа […]

юни 032021
 

Проектни дейности в 1 клас при г-жа Стефка Цилиова от НУ „Любен Каравелов“ гр.Съединение на тема: „Да върнем родителите в училище“.Благодарим на Люба Господарска, майка на Емануилис Кабакос от 1 клас , която създаде много емоции на децата и научиха интересни и любопитни факти.