БДП

 

Изпълнение на мерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата във връзка с 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата

Препоръка за безопасност на децата през лятната ваканция 2015 година

Учебна 2014/2015 година

Във връзка със Световния ден за възпоменание за жертвите от пътно-транспортни произшествия , в НУ”Любен Каравелов” град Съединение се проведоха следните мероприятия :

  • В седмицата от 10.11.2014 година до 14.11.2014 год. в часа на класа се проведоха беседи- разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение.
  • На 14.11.2014 година в първия учебен час с едноминутно мълчание се почете паметта на жертвите в ПТП.
  • Проведохме акция „Учим се да пресичаме заедно” с децата от подготвителна група и учениците от І-ІV клас на подвижна класна стая по БДП със знаци и светофар.
  • На проведените родителски срещи в този период , класните ръководители се обърнаха с обръщение към родителите и отправиха апел да бъдат по-внимателни на пътя.
  • В тази седмица всички преподаватели се стремяха да интегрират обучението по БДП в преподаваните от тях учебни предмети.

Във връзка са проект „До училище пеша”, който се осъществява с цел възпитание в ценностите, повишаване на мобилността и физическата активност,превенция за безопасност в училището, беше проведена анкета с първокласниците и техните родители.В спуснатите ни от министерството контролни листове- анкети, са включени въпроси с условията за придвижване на децата до училище. От направения анализ на контролните листове-анкети се установи следното :

  • Има проблеми при придвижването пеша – начупени и неравни тротоари;много интензивно движение; липсва тротоар на улица „Капитан Петко Войвода”.
  • Улиците се пресичат трудно – няма пешеходни пътеки навсякъде.
  • Шофьорите преминават без да гледат пресичащите; карат бързо; завиват без да дават предимство на пешеходците.
  • Движението пеш е приятно,но има нужда от нови треви,цветя и дървета; има много участъци от пътя замърсени с отпадъци и боклуци.

Учебна 2013/2014 година

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

        Мили деца,
спазвайте следните правила за безопасно движение на пътя:
• Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.

• Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.

• Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.

• Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.

• Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.

• Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.

• При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него.

• Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.

• Не играйте около спрели и паркирали автомобили.

• Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.

• Не излизайте внезапно на уличното платно.

• Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.

• Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.

• Карайте велосипед на разрешените за това места.

• Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.

• Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.
Вслушвайте се в съветите на вашите родители, когато ви разясняват основните правила за движение по пътя.
Вярвайте им! Те най-много от всички желаят да опазят
вашия живот и здраве!

КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

        Скъпи родители,

Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние – родители, учители и водачи.
За да опазим живота на децата на пътя Вие трябва да спазвате следните основни правила:

• придружавайте задължително Вашето дете до училище, като му разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата около училищата, значението на светлините на светофара;
• определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който детето Ви може да ходи и да се прибира от училище. Провървете маршрута няколко пъти заедно с него, за да се убедите, че го е запомнило;
• контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи по уговорения маршрут;
• обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил;
• уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като си подготви уроците за следващия ден;
• използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на пътното платно – пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата;
• използвайте първите дни на учебната година, за да припомните на детето си правилата за безопасно движение на пешеходците;
• убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни елементи.
Познаването на правилата по безопасност на движението все още не ги прави част от поведението на Вашето дете. То трябва да се научи да мисли, да действа и да взема решения като участник в движението, а това става с практически упражнения, най-добре под формата на игри или състезания с родителя (например – кой пръв ще забележи пешеходец в нарушение).
Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва:

• Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата или близо до нея;
• Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука;
• Да намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете;
• Да не возите малки деца на предната седалка.
Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Те могат да знаят отлично пътните знаци, теорията на безопасността, може да печелят конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни.

ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ И ДА НАМАЛИМ СКОРОСТТА, ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!