Съобщения

 

Онлайн обучение

Уважаеми ученици и родители,
НУ „Любен Каравелов“ въвежда дистанционно обучение считано от 16.03.2020 г.

Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание.

Учителите ще използват инструментите на платформата Office 365 – Теams приложенe за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай – учебни материали на хартиен носител.

Графикът и редът, по който учениците ще получават работни материали, задачи и консултации ще бъде оповестявани от учителите по предмети.

Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация. Аз също оставам на разположение за съдействие по всяко време.
Разчитам на отговорността на всеки един от ученик, родител и учител от училищната общност и вярвам, че заедно ще се справим!

Бъдете здрави!
Величка Кирова

Директор
на НУ“Любен Каравелов“

https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

Може да разгледате нашата галерия за Онлайн обучение и занимание по интереси


Инструкции срещу епидемията от COVID-19

Писмо на зам. министъра на образованието

Писмо на министъра на здравеопазването

Мерки за предпазване от заразяване


Призив относно COVID-19

Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти:

1. Уважаеми ученици, предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият или се дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна.

Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване и предаване на вируса. Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят по различни канали: чрез обучителна платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.

2. Уважаеми родители, вярваме, че е Ваша първостепенната грижа и отговорност да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната медицинска помощ.Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.

3. Уважаеми директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в образователните институции информираме Ви, че са осигурени условия за дезинфекция на всички повърхности, като за целта се предприемат действията по дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали. Като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и отговорността Ви към бъдещето на нацията, ще Ви стимулира да направите възможното, за да:

– стигне до всеки Ваш ученик необходимото учебно съдържание;

– да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни информации, тестове, работни листове и други материали.

– да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.

Информираме ви, че от понеделник, 16.03.2020 г., до второ нареждане учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив ще бъдат прекратени

РУО – Пловдив

Достъп до обществена информация – отчет 2019


ОБХВАТ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Телефонна линия за подаване на сигнали: 0800 10 112

Електронна поща: obhvat@mon.bg

 ♥

„Наръчник за родители“, изготвен от МВР с цел информиране родителите на децата от нашето училище можете да прочетете тук :