Обществен съвет

Обществен съвет

Обществен съвет към НУ ”Любен Каравелов” гр.Съединение, създаден на 13.09.2016 година. 1. Десислава Меретева – председател 2. Ангел Къцов – член, представител на Община Съединение 3. Марияна Маринчешка – член 4. Станка Чомашка – член 5. Йорданка Манчева – член Секретар и протоколист на събранията: Радка Маринчешка – старши учител Протоколи обществен съвет: