Квалификации

 

Тема: „Първа долекарска помощ“

Място: НУ „Любен Каравелов“ гр.Съединение

Период: 2 ноември

Начален час: 11.00 часа до 18.30

Наименование на обучителната организация: ЦПО „Прогрес и знание“ гр.София

Участници: 15