Проект BG-RRP-1.015-0165 – финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

НУ „Любен Каравелов“, гр.Съединение стартира изпълнение на проект BG-RRP-1.015-0165 финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“.

Главна цел на проекта е: Основната цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. В рамките на процедурата ще се изгради STEM център и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в НУ“Любен Каравелов“ гр.Съединение, чрез доставка на оборудване, обзавеждане и строително-монтажни работи. Целта е да се обособят нови пространства за учене от съвременен характер.

Обща стойност: 136 342.59 лв. безвъзмездно финасиране

Начало: 14.03.2024 година

Край: 14.03.2026 година