Свободни места за ученици

 
Към м. септември 2022 година, НУ “Любен Каравелов“ гр. Съединение  разполага със следните свободни места за ученици:

I A клас –  няма свободни места ;

I Б клас –  1 свободно място;

I В клас –  7 свободни места;

II А клас – няма свободни места ;

II Б клас – 12 свободни места;

III клас –  няма свободни места;

IV клас – 1 свободно място;