апр. 142021
 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници на НУ „Любен Каравелов“- гр. Съединение и филиала в с.Царимир,

Информираме Ви за процедурата и графика за провеждане на кампанията по прием в първи клас за новата учебна 2024/2025 година!

 

Наредба прием първи клас

 

Уважаеми родители,

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ  „ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ “,

гр. СЪЕДИНЕНИЕ  ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА.

от 07.05.2024 година до 31.05.2024 година

Документи могат да се подават в дирекцията  на училището от 8:00 до 16:30 часа

Срокът за приемане на документи е 31.05.2024 г.

Заявление може да изтеглите тук или да получите на място в училището.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИЕМ 1 КЛАС 2024-2025 г.

Кандидатстването, класирането и записването се извършва по Правила и график за прием на ученици в първи клас, утвърдени от кмета на Община Съединение

За учебната 2024/2025 год. обучението в първи клас в училището ще бъде организирано при целодневен режим на обучение – Вариант 2, утвърден от педагогическия съвет, след съгласуване с Обществения съвет към училището в една паралелка с по 22 ученика ученика в гр. Съединение и една паралелка с 22 ученика във филиала в с. Царимир.


Списък на приетите ученици в първи клас на I-во класиране за учебната 2023/2024 година